A2 Liga - Sjever
Kvalifikacije za državno prvenstvo
A2 liga - Sjever 09/10
Mar 10, 2010
Izvještaji sa utakmica 11. kola

 

IZVJEŠTAJI SA UTAKMICA XI KOLA A2 LIGE GRUPA SJEVER
 
GRADINA KOTEKS                      57
TRAVNIK                                         121
 
SRC Tešanj. Sudije: N. Pelja i E. Ahmetspahić (oboje iz Zenice). Pet ličnih grešaka: Dragonjić (Gradina Koteks).
Rezultat po periodima: 57:121 (11:29, 12:25, 20:33, 14:34).
GRADINA KOTEKS: Hotić 7, Rizvanović 3, Plančić 2, Braćkan, N. Kadušić 3, E. Kadušić 5, I. Čamdžić, A. Čamdžić 6, Huselja 10, Ćostović 6, V. Dragonjić 15, Đogić.
Trener: M. Dragonjić
TRAVNIK: Dautović 9, Kovačević 28, Am. Gradaščević 14, Ad. Gradaščević 2, Hadžalić 11, Aljilji 13, Smajlović 9, Kukić 10, Huseinspahić 5, Dolić, Jahić 20.
Trener: A. Miralem
 
LITVA                                               84
STUDENT FALCONS                   64
 
SD u Banovićima. Sudije: D. Efendić (Tuzla) i E. Agić (Banovići).
Rezultat po periodima: 84:64 (16:16, 20:26, 19:13, 29:9).
LITVA: Glavinić 1, Šehić, Sulejmanović, Lapandić, A. Đerzić 9, D. Đerzić 23, Džananović 14, Mulahalilović 19, Demirović 2, Peštalić 8, Musić, Suljagić 8.
Trener: M. Lisičić
STUDENT FALCONS: Blažević 9, Latifagić 22, Adilović 4, A. Avdić 3, Hukić, Mešić,  Sarajlić 13, Kaletović 7, Josić 6, Bartulović.
Trener: A. Žunić
 
ŽIVINICE 78 DINO KAFA             80
MAGLAJ                                          73
 
Gradska dvorana u Živinicama: Sudije: Z. Mioković i N. Sejdinović (oba iz Tuzle). Pet ličnih grešaka: Meštrić, Imamović (Maglaj).
Rezultat po priodima: 80:73 (14:20, 26:13, 22:25, 18:15).
ŽIVINICE 78 DINO KAFA: Košpić 11, Užičanin, Brčaninović 23, Zukić, Meštrić 8, Dorić 2, Taletović 11, Ahmetović, Imamović 6, Salihbegović 2, Imširović, Đulović 17.
Trener: M. Sović
MAGLAJ: Bašić 7, Sijanović 5, Milovanović, Čaušić, Mujanović 4, Mehinagić, Kasun 24, Arifagić, Džaferović, Hajder 16, Santa Reis 9, Šehić.
Trener: N. Mujanović
 
OKK SLOBODA                             66
GRADINA SREBRENIK               82
 
Univerzitetska dvorana. Sudije: M. Avdić (Tuzla) i J. Beganović (Srebrenik). Pet ličnih grešaka: Gopo, Jašarević (Gradina Srebrenik).
Rezultati po periodima: 66:82 (15:21, 16:26, 19:19, 16:16).
OKK SLOBODA: Marković 4, Brkić, Radić 3, Džuderija 5, Bulić 23, Hodžić 20, Tomić 6, Rifatbegović, Rahmanović 3, Ahmedić 2, Bradvić, Pavlović.
Trener: A. Hodžić
GRADINA SREBRENIK: Avdić, Gopo 5, Salihović, Sofić 11, Begović 11, Hasić, Buljubašić 10, Jašarević 8, Adrović, Kaltak, Delalić, Nurkanović 28.
Trener: A. Delalić
 
ISKRA                                              82
DONJI VAKUF KOMAR GIPS     79                  
 
KSC Bugojno. Sudije: D. Prljača (Travnik) i M. Čabro (N. Travnik). Pet ličnih grešaka: Atić, Ljubović (Donji Vakuf Komar Gips).
Rezultat po periodima: 82:79 (12:22, 27:14, 11:24, 32:19)
ISKRA: Tupo 2, S. Mulasmaić, Seferović 14, Aldin Pandžo 17, A. Mulasmaić 24, Kešad 3, Haračić, Basara 3, Delić 10, Memiš 9, Duraković, Tunović.
Trener: O. Mulasmaić
DONJI VAKUF KOMAR GIPS: Plivčić, Mustafica 19, Tica, Rujanac, Vinčević 5, Ah. Hodžić 1, Atić 9, M. Čaluk 8, A. Čaluk 3, Smaić, Amer Hodžić, Ljubović 34.
Trener: K. Jugo